ANAK HALAL

Director :: Osman Ali
Genre :: Action | Drama | Crime
Malaysia | 2007 | 35mm | 153 Min. | Bahasa Malaysia

 
 

CUN

Director :: Osman Ali
Genre :: Comedy
Malaysia | 2011 | 35mm | 105 Min. | Bahasa Malaysia

 
 

KALA MALAM BULAN MENGAMBANG

Director :: Mamat Khalid
Genre :: Mystery | Comedy
Malaysia | 2008 | 35mm | 110 Min. | Bahasa Malaysia

 
  LIMAH'S GHOST COMES HOME


Director :: Mamat Khalid
Genre :: Horror | Comedy
Malaysia | 2010 | 35mm | 100 Min. | Bahasa Malaysia
 
 
 
your asian entertainment